De Hoofdwacht verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy bij uw bezoek aan ons etablissement, onze website en bij elektronische reserveringen, door zorg te dragen dat de ons verstrekte persoonlijke informatie altijd veilig en vertrouwelijk wordt verwerkt conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is uitsluitend van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van De Hoofdwacht als ook de informatie die wij vanuit de website ontvangen als het gaat om reserveringen en gebruik van (een) contactformulier(en).

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden zonder expliciete toestemming van de verzender niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registreren het IP adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Verwerking Persoonsgegevens

De Hoofdwacht verwerkt Persoonsgegevens van klanten bij reserveren en bij de ontvangst van contactformulieren. De Hoofdwacht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Reserveren

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard tot 24 uur na de datum van reservering.

Klant reakties

 • Naam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard tot 30 dagen na de datum van ontvangst.

Sollicitatiegegevens

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Motivatie
 • Opleiding gegevens
 • Overige gegevens opgegeven bij de sollicitatie

Deze gegevens worden bewaard tot 60 dagen na invulling van de vacature, tenzij sollicitant aangeeft dat wij de gegevens voor langere termijn mogen bewaren.

Cookies

De website De Hoofdwacht maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Meer info over Cookies vindt u hier.

Beveiliging

De Hoofdwacht heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om haar systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de websites van De Hoofdwacht zijn een aantal links naar andere websites en social media te vinden. De Hoofdwacht kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website of social medium te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van De Hoofdwacht, dan kunt u deze richten aan De Hoofdwacht, Markt 7, 3231 AH Brielle, telefoonnummer 0181 418 393 of per e-mail: info@dehoofdwacht-brielle.nl.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van De Hoofdwacht kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan De Hoofdwacht, Markt 7, 3231 AH Brielle, telefoonnummer 0181 418 393 of per e-mail: info@dehoofdwacht-brielle.nl.

Wijziging van Privacy Verklaring

De Hoofdwacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. De Hoofdwacht adviseert u regelmatig de Privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Privacyverklaring d.d. 21-12-2018